Професия/Специалност

Интензивно изучаване на чужд език

Разширено изучаване на чужд език

Приемни изпити от НВО

Балообразуващи предмети

Икономист-информатик/

Икономическа информатика

-

Английски език

БЕЛ

Математика

Инф. технологии

Технологии и предприемачество

Спедитор-логистик/

Спедиция, транспортна и складова логистика

-

Английски език

БЕЛ Математика

География и икономика

Технологии и предприемачество

Организатор на туристическа агентска дейност/

Организация на туризма и свободното време

-

Английски език

БЕЛ Математика

География и икономика

Технологии и предприемачество

Организатор интернет приложения/

Електронна търговия

-

Английски език

БЕЛ Математика

Инф. технологии

Технологии и предприемачество

 

 

Подаването на документи за прием и класиране се организира от РУО на МОН – Велико Търново.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Служебна бележка с резултати от Национално външно оценяване;
  • Свидетелство за завършено основно образование;
  • Медицинско свидетелство от личен лекар – оригинал.

Записването се извършва в Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” след всеки етап на класиране.

Необходими документи за записване:

  • Заявление за записване /попълва се на място/;
  • Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;
  • Медицинско свидетелство – оригинал.